Suomen itsemurhaluvut järkyttävät

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) teki vuosina 2016–2018 tutkimuksen, joka paljasti järkyttävää tietoa itsemurhista Suomessa. Tutkimuksen mukaan noin 2400:sta tutkitusta itsemurhasta selvisi, että 21 prosenttia näistä itsemurhista tapahtui uhrin hoitopäivänä.  Lähes puolessa näistä itsemurhista uhrit saapuivat vastaanotolle itsemurhaa edeltäneen viikon aikana.

Hälyttävä tutkimus osoittaa selvästi, kuinka terveydenhuollon ammattilaiset kamppailevat edelleen kiireellisten riskipotilaiden ja itsetuhoisen käytöksen tunnistamisessa.  THL:n tutkimusprofessori Timo Partonen arvioi, että yli puolella potilaan itsemurhapäivänä olleilla vastaanottokäynneillä ei oltu merkitty erityistä syytä.  Ei yksinkertaisesti voida tietää, evättiinkö uhreilta hoito vai kieltäytyivätkö he saamasta hoitoa.  Toinen tutkimus osoittaa, että vain viidesosa itsemurhan tehneistä oli edes keskustellut itsetuhoisista ajatuksistaan.

Jos ammattilaiset eivät huomaa ja ymmärrä auttaa näin monia itsemurhan uhreja ja jos hoitolaitosten paikkoja on niin vaikea saada, että monet menehtyvät odottaessaan, kuinka voimme olettaa tuhansilla itsemurhaa suunnittelevilla ja itsetuhoisilla ihmisillä olevan toivoa!? Vaikka itsemurhat ovat vähentyneet 1500:sta vuodessa 90-luvulla 700:aan vuodessa, jokainen menetetty henki ja sielu on korvaamaton.

Tiedämme, että mikä tahansa toiminta, kuten harrastus tai kosketus luontoon, voi vaikuttaa myönteisesti ja ehkä jopa muuttaa negatiivisia tunteita.  Me Universal kirkossa arvostamme ammattilaisten ponnisteluja ja hoitoja auttaakseen ihmisiä, jotka kohtaavat tällaisen haasteen. Uskomme myös hengelliseen tukeen ja Jumalan sanan voimaan, joka auttaa ihmistä pääsemään takaisin raiteilleen. Tarjoamme päivittäisiä istuntoja ja tapaamisia, jotka auttavat pitämään ihmisen mielen jossain positiivisessa ja virkistävässä.  Emme koskaan käännä sinua pois, ja paikalla on aina joku, jolle puhua.  Älä epäröi hakea apua, jos sinulla on itsemurha-ajatuksia, sillä ulospääsy on olemassa. Valo on pimeyttä voimakkaampi!

“Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä.”

‭‭Roomalaisille‬ ‭12:2‬

Uskomme, että usko voi muuttaa mielemme siten, että voimme voittaa minkä tahansa ongelman fyysisesti, henkisesti tai hengellisesti “Sillä kaikki on mahdollista niille, jotka uskovat…”

Liity joukkoomme johonkin kokouksista tai ota yhteyttä ja keskustele jonkun kanssa, joka kuuntelee sinua, antaa hengellisiä neuvoja ja rukoilee puolestasi.

 
 
Lähteet:
 helsinkitimes
Yle
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, grafiikka: Riikka Tähtinen/ Yle
Mieli