Sielut samalla viivalla

Ruumiissa ei ole elämää, ellei siinä ole sielua. Sillä hetkellä, kun sielu lähtee ruumiista, jäljelle jää pelkkä kuori.

Kuinka tärkeä sielumme on? Raamattu sanoo: ”Kaikki katselmuksessa olevat, kaksikymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat, antakoot tämän annin Herralle. Rikas älköön antako enemmän älköönkä köyhä vähemmän kuin puoli sekeliä, antina Herralle, maksaaksenne sovituksen hengestänne.” 2. Mooseksen kirja 30:14-15

Tämä sovitusuhri edusti ihmisen sielua, ja se annettiin joka kerta, kun Israelin kansaa laskettiin. Huomaa, kuinka rikkailta tai köyhiltä vaadittu määrä oli täsmälleen sama. Varmasti rikas voisi antaa paljon enemmän kuin köyhä, mutta tässä tapauksessa Jumala halusi näyttää meille, että rikkaan ja köyhän sielun arvo on sama Hänen silmissään.

Tiedämme, että maailma tekee eron rikkaiden ja köyhien välillä. Harvoissa paikoissa tämä on selvempää kuin lentokoneessa, jossa rikkaita ensimmäisen luokan istuimilla voidaan kohdella hyvin eri tavalla kuin kaikkia muita. Mutta päästäkseen sisään Jumalan valtakuntaan ovat vaadittavat uhrit samat riippumatta siitä, kuka henkilö on: “Ja hän sanoi kaikille: “Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua.” Luukas 9:23

Pohdi hetki oletko todella varma sielusi pelastuksesta vai oletko yrittänyt välttää ristisi kantamista tekemällä asiat helpolla tavalla.

Jumalan valtakuntaan pääsyssä ei ole kustannusleikkauksia. Sama vaaditaan kaikilta; olivat he rikkaita tai köyhiä.