Mitä me uskomme

 • Uskomme Vanhan- ja Uuden Testamentin kirjoituksiin niiden alkuperäisissä muodoissaan täysin Jumalan innoittamana ja hyväksymme ne uskon ja elämän korkeimmaksi ja lopulliseksi auktoriteetiksi
 • Uskomme yhteen Jumalaan, joka on ikuisesti olemassa kolmessa persoonassa – Isässä, Pojassa ja Pyhässä Hengessä.
 • Uskomme, että Jeesus Kristus sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi neitsyt Mariasta ja on tosi Jumala ja tosi Ihminen.
 • Uskomme, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen; että ihminen teki syntiä ja sai siten fyysisen ja hengellisen kuolemanrangaistuksen; että kaikki ihmiset perivät syntisen luonteen, mikä aiheuttaa rikkomusta ja johon liittyy henkilökohtainen syyllisyys.
 • Uskomme, että Herra Jeesus kuoli meidän syntiemme tähden, Raamatun mukaisena korvausuhrina, ja että kaikki, jotka uskovat Häneen, ovat vanhurskautettuja Hänen vuodatetun verensä perusteella.
 • Me uskomme Jeesuksen ylösnousemukseen, Hänen taivaaseennousemiseensa ja Hänen nykyiseen elämäänsä ylimmäisenä pappina ja puolustajana.
 • Uskomme Jeesuksen henkilökohtaiseen paluuseen kirkkaudessa.
 • Uskomme, että ne, jotka tekevät parannuksen synneistään, ottavat vastaan Herran Jeesuksen Kristuksen uskon kautta ja pitävät kiinni Hänestä, syntyvät uudesti Pyhästä Hengestä ja heistä tulee Jumalan lapsia.
 • Me uskomme Pyhän Hengen kasteeseen, joka antaa uskoville voiman palvelustyöhön, ja pitää sisällään yliluonnolliset Pyhän Hengen lahjat ja yhteyden Pyhän Hengen kanssa.
 • Uskomme apostolin, profeetan, evankelistan, pastorin ja opettajan jumalallisesti säädettyihin tehtäviin.
 • Uskomme vanhurskaiden ja syntisten ylösnousemukseen; lunastettujen iankaikkiseen siunaukseen ja pelastuksen hylänneiden ikuiseen karkotukseen.
 • Uskomme, että yksi oikea kirkko koostuu kaikista niistä, jotka Jeesus Kristus on lunastanut ja jotka ovat uudistuneet Pyhästä Hengestä, ja että paikallisen seurakunnan maan päällä tulisi ottaa luonteensa tästä hengellisen kirkon käsityksestä, ja siksi uudestisyntyminen ja henkilökohtainen Kristuksen tunnustaminen ovat välttämättömiä seurakunnan jäsenyydelle.
 • Uskomme, että Herra Jeesus Kristus määräsi kaksi toimitusta – kasteen ja ehtoollisen – noudatettaviksi kuuliaisuuden tekoina ja jatkuvana todistuksena kristillisen uskon tosiseikoista; että kaste on uskovan upottamista veteen, Jeesuksen tunnustuksena, hautauksena ja ylösnousemuksena, ja että ehtoollinen on Vapahtajamme ruumiin ja veren nauttiminen Hänen uhrinsa muistoksi, kunnes Hän palaa.
 • Uskomme, että Vanhassa- ja Uudessa Testamentissa näkyvä yliluonnollinen parantaminen on olennainen osa evankeliumia.
 • Uskomme, että Raamattu opettaa, ettei kukaan ihminen voi nähdä Jumalaa ilman pyhyyttä.
 • Uskomme pyhittymiseen rajattuna, mutta kuitenkin edistyvänä armontyönä, joka alkaa uudelleensyntymisen hetkellä ja jatkuu elämän loppuun asti.