Liha on heikko, entä henkesi?

Monet käyttävät yleisesti ilmaisua “liha on heikko” oikeutuksena tehdä syntiä ottamatta huomioon, että tällä “heikkoudella” ei ole mitään tekemistä lihan kanssa, vaan se liittyy usein siihen henkeen, joka meillä on.

On syytä selventää, että kyseessä ei ole paha henki, vaan ihmisen oma henki, joka on ajattelutapamme, ja se miten näemme itsemme ja kaiken ympärillämme ja mitä asetamme etusijalle. Kaikki nämä vaikuttavat tekemiimme valintoihin ja siihen, miten reagoimme.

Tätä Raamatun jaetta käytetään usein ja se irrotetaan asiayhteydestään, koska sitä ei esitetä tekosyynä vaan varoituksena: “…henki tosin on altis, mutta liha on heikko” (Matt. 26:41).

Jeesus sanoi, että liha on itse asiassa heikko. Kuitenkin sanomalla, että henki on altis, Jeesus paljastaa, että ihmisen henki pystyy vastustamaan mitä tahansa kiusausta, jonka se kohtaa.

Jos esimerkiksi lihalla on kiusaus valehdella, mutta henkilöllä on vilpitön henki, hän ei valehtele. Samoin jos lihalla on kiusaus pettää, mutta ihmisellä on uskollinen henki, hän ei anna periksi uskottomuudelle.

Tästä syystä myös Herra Jeesus sanoi: “Henki on se, joka eläväksi tekee; ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä.” (Joh. 6:63). Kuitenkin Hänen Sanansa tuottavat Elämän vain, jos Jumalan Henki asuu ihmisessä.

Gideon koki tämän muutoksen hengessään, eikä enää hyväksynyt ympäröivän sorron orjuutta. Hän, joka ei ollut vain Israelin vähäisisin, vaan myös näki itsensä tällä tavalla. Kun hän antoi Jumalan sanan tulla sisäänsä, alemmuuden ja pelon henki vaihtui rohkeuden henkeen.

Kun ihminen päättää kuunnella, mitä Jumala sanoo, ja totella Häntä, tapahtuu suurin ihme. Jumala antaa hänelle uuden sydämen, joka voi saada hänet luopumaan omasta tahdostaan Jumalan hyväksi, ja Hän sinetöi tämän muutoksen antamalla tälle ihmisille oman Henkensä.

Toisin sanoen he saavat Kristuksen mielen, mikä tarkoittaa, että he ajattelevat niin kuin Jumala ajattelee. Siitä lähtien he lakkaavat olemasta impulssien, tunteiden ja halujen hallinnassa ja alkavat harjoittaa sitä, mikä miellyttää Jumalaa, siirtyen pois kaikesta, mitä Hän inhoaa.

Vaikka ajatusmaailman muutos ei välttämättä tapahdu yhdessä yössä, voit aloittaa jo nyt osallistumalla jumalanpalvelukseen tänä sunnuntaina klo 11 tai 16. Kutsu perheenjäsenesi mukaan, sillä rukoilemme heidän puolestaan.