Kuka tekisi mitä Jumala teki?

Pääsiäinen on muistutus Jumalan suurimmasta ja syvimmästä rakkaudesta, ja siksi sen pitäisi olla tärkein ajanjakso ihmiskunnalle, ja se voi vielä olla sinullekin. Lue eteenpäin siitä kuinka.

Pääsiäinen on muistutus Jumalan suurimmasta ja syvimmästä rakkaudesta, ja siksi sen pitäisi olla tärkein ajanjakso ihmiskunnalle, ja se voi vielä olla sinullekin. Lue eteenpäin siitä kuinka.

Pääsiäisen odotetaan tuottavan tänä vuonna yli 670 miljoonaa dollaria yksin Brasiliassa. Tavaroiden, palveluiden ja matkailun keskusliiton (CNC) ennusteen mukaan alaan liittyvien yritysten liikevaihdon oletetaan kasvavan 4,5 % suuremmaksi kuin vastaavana aikana vuonna 2023. Luvut osoittavat, että pääsiäinen tuottaa hyvin, ja siksi se on yksi kaupanalan tärkeimpiä ajankohtia. Maaliskuun ja huhtikuun välisenä aikana suklaamunat valtaavat hyllyt, kun taas pääsiäisen todellinen merkitys jää huomaamatta.

Sana “pääsiäinen” juontaa juurensa heprean sanasta “Pêssach”, joka tarkoittaa kulkua. Tapahtuma on kuvattu ensimmäistä kertaa Raamatun toisessa Mooseksen kirjassa, ja se merkitsee Israelin kansan vapautumista orjuudesta. Ennen kuin kymmenes rutto kohtasi Egyptiä, Jumala käski perheitä erottamaan vuoden ikäisen ja virheettömän uroskaritsan. Eläin tulisi perheille ravinnoksi mutta sen veri tulisi sivellä ovenpieliin, jotta perheen esikoinen olisi suojassa kuoleman enkeliltä.

Siitä lähtien juutalaiset ovat viettäneet pääsiäistä heprealaisten saaman vapautumisen ja uuden elämän muistoksi. “Kristinusko hyväksyi pääsiäisen, koska tämä Egyptissä pidetty seremonia itse asiassa osoitti karitsaan, jonka Jumala uhrasi vuosisatoja myöhemmin: Hänen Poikaansa”, kommentoi piispa Renato Cardoso Intelligence and Faith -ohjelman jaksossa. ”Herra Jeesus Hän tuli maailmaan täydellisenä – synnittömänä – karitsana, uhrattiin ja ne, jotka merkitsevät elämänsä Hänen verellään, ovat vapaita kuoleman hengestä. Tämä on kristillinen pääsiäinen”, piispa lisäsi.

Kuolema, joka antoi elämän

“Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä” (Joh. 3:16). Kuten pyhistä kirjoituksista luemme, Jeesus tuli maan päälle yhden ainoan asian vuoksi: pelastamaan. Hänen kuolemansa ja ylösnousemuksensa eivät siis tapahtuneet sattumalta, vaan koska ne olivat osa Jumalan suunnitelmaa ihmiskuntaa varten. Tämä olisi ainoa tapa vapauttaa sielut ikuisesta kuolemasta. Kuka muu tekisi tämän?

Ihminen luotiin Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi, mutta huolimatta siitä, että hän eli Eedenin puutarhan täydellisyyden keskellä, hän kuunteli paholaista ja lankesi syntiseen luontoon. Vanhassa testamentissa Jumala käski uhrata eläimiä, jotta ihmiset saisivat syntinsä anteeksi, mutta tämä rituaali päättyi Jeesuksen kaikkien nimeen tapahtuneen uhrauksen jälkeen, joka on kirjoitettu Johanneksen kirjan 1:29:ssä: “…Katso, Jumalan Karitsa, joka ottaa pois maailman synnin!”

Kun Jeesus eli ihmisenä maan päällä, hän opetti ja teki lukemattomia ihmeitä. Vaikka hän tuli pelastamaan kaikki, vain harvat todella uskoivat Häneen ja muuttivat elämänsä. Monet vain käyttivät hyväkseen Hänen voimaansa tai jopa jättivät huomioimatta Hänen jumalallisen olemuksensa ja ristiinnaulitsivat Hänet – tuomio, jota käytettiin tuolloin vain kamalimmista rikoksista rankaisemiseen.

Jopa synnittömänä hänen kuolemaansa edelsi paljon nöyryytystä ja kärsimystä, jota ylläpitivät sen ajan uskonnolliset ihmiset, kuten Matteuksen evankeliumissa 27:41-42 on kirjoitettu: “(…) Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat: “Muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa.” Niin suuri tuska leimasi Jeesuksen kuolemaa, että Hän jopa kyseenalaisti sen tosiasian, että Jumala olisi hänen kanssaan (Matt. 27:46). Profetoidessaan tuosta päivästä Jesaja sanoi: ”Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niinkuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niinkuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut.” (Jesaja 53.7).

But what seemed to be lost to human eyes, with the death of Jesus on the cross, took on another shape when He said: it is finished. There, his delivery resulted in the end of the barriers between God and human beings. “He made him who knew no sin to be sin for us; that in Him we might become the righteousness of God” (2 Corinthians 5:21). The death of Jesus shook the heavens and the earth, as Bishop Renato observed: “there was an earthquake, the sky darkened and there was thunder. There the covenant with evil was broken and all who believe in Him are free, just as the people of Israel were freed from Egypt.” He also highlights that to have the right to Salvation and this unconditional love of Jesus it is necessary to believe, obey and persevere.

Mutta se, mikä ihmissilmällä näytti menetetyltä Jeesuksen kuollessa ristillä, sai toisen muodon Hänen sanoessaan: se on täytetty. Siellä hänen lunastuksensa johti Jumalan ja ihmisten välisen muurin häviämiseen. “Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi.” (2. Kor. 5:21). Jeesuksen kuolema ravisteli taivaita ja maita, kuten piispa Renato huomautti: ”Tuli maanjäristys, taivas pimeni ja jylisi. Liitto pahan kanssa rikottiin, ja kaikki, jotka uskovat Häneen, ovat vapaita, aivan kuten Israelin kansa vapautettiin Egyptistä.” Hän korostaa myös, että saadakseen oikeuden Pelastukseen ja Jeesuksen ehdottomaan rakkauteen on välttämätöntä uskoa, totella ja kestää.

”Egyptistä lähdön jälkeen farao vainosi edelleen heprealaisia, jotka myös joutuivat aavikolle ennen kuin saavuttivat Luvattun maan. Suurin osa ihmisistä menehtyi autiomaassa sinnikkyyden puutteen vuoksi. Näin on myös nykyään. Se, että Herra Jeesus voitti ristillä, ei tarkoita, että pelastumme automaattisesti. Me pelastumme, jos uskomme Häneen ja jatkamme matkaamme tämän erämaan halki, kunnes saavutamme Luvatun maan, joka on iankaikkinen elämä.”

Suuri mahdollisuus

Näin pääsiäinen siis muistuttaa, että menneisyyden virheistä ja tuskista huolimatta on mahdollista aloittaa alusta. Joka uskoo Herran Jeesuksen ristin uhriin ja hänen ylösnousemukseensa, sen synnit pestään pois Jumalan Karitsan verellä ja hän saa uuden elämän. Vaikka olisit kuullut, että virheesi on anteeksiantamaton tai vaikka ajatuksesi kertoisivat sinulle, ettei sinulle ole mahdollisuutta, Jumala lupaa anteeksiannon ja muutoksen niiden elämässä, jotka todella antautuvat Jeesukselle.

Luoja teki osansa – ja hyvin tuskallisen sellaisen –, eli luovutti Poikansa meidän syntiemme edestä. Nyt jokaisen on hyödynnettävä tilaisuutensa ja annettava elämänsä Hänelle, jotta heillä olisi oikeus johonkin paljon suurempaan: elämään ikuisuudessa Hänen kanssaan.