Kätten päälle panemisen merkitys

Teko on niin poikkeuksellinen, että Jumala jätti sen suorana käskynä palvelijoilleen.

Käsien paneminen jonkun päälle on raamatullista. Todiste sen tärkeydestä on, että Jumala loi maailman yksin sanansa kautta, mutta kun oli kyse Hänen loistavimmasta luomuksestaan, Hän pani kätensä sen päälle. Toisin sanoen Korkein suoritti käsien panemisen ihmisen päälle.
Sama tapahtui koko Herran Jeesuksen toiminnan ajan, ja hän teki lukemattomia ihmeitä kättensä kautta (Markus 1:41; 6:5; 8:23), (Luukka 4:40; 13:13).
Myös Jumalan Poika siunasi lapsia eräänlaisessa pyhittämisessä, panemalla kätensä heidän päälleen (Markus 10:16).
Tämä teko on niin poikkeuksellinen, että Hän antoi sen suorana käskynä palvelijoilleen: “(…) he panevat kätensä sairaiden päälle, ja he paranevat.” Markus 16:18
Näemme myös Raamatussa, että kun Herran käsi tuli jonkun päälle, tapahtui jotain poikkeuksellista (1. Kuninkaiden kirja 18:46; 3.22; 37.1; 40.1), sillä se on siunausten siirtoa.
Ei ole pulaa esimerkeistä, jotka osoittavat, että Jumalan valtakunta tulee ihmisen ylle, kun voideltu kädet asetetaan hänen päänsä päälle.
Katsotaanpa joitain esimerkkejä:
    1. Jaakob päätti siunaukset Efraimille ja Manasselle laskemalla kätensä heidän päänsä päälle (1. Moos. 48:14-19).
2. Suuren joukon läsnä ollessa käsien nostolla voi olla sama paino kuin käsien panemisella pään päälle: “Niin kauan kuin Mooseksen kädet olivat koholla, olivat israelilaiset voitolla, mutta kun hän päästi kätensä vaipumaan, olivat amalekilaiset voitolla .” (2. Moos. 17:11)
“Sitten Aaron kohotti kätensä israelilaisten puoleen, siunasi heidät.” (3. Moos. 9:22)
    3. Luvatun maan valloitus ja Israelin vakiinnuttaminen kansakunnaksi tapahtui myös Moosekselta Joosuan saaman kätten päänsä päälle. Rukouksessa Mooses pyysi Herraa nostamaan miehen johtamaan Israelia. Jumala vastasi hänelle ja käski siirtää hänen valtansa hänen seuraajalleen hänen käsiensä kautta: “(…) Kutsu luoksesi Joosua, Nunin poika, jossa on oikea henki ja mieli, ja siunaa hänet panemalla kätesi hänen päänsä päälle. (…)” 4. Moos. 27:15-20)
    4. Samariassa Pietari ja Johannes (Apt. 8:17) ja Efesoksessa Paavali (Apt. 19:6) panivat kätensä ihmisten päälle, jotta heidät kastettaisiin Pyhällä Hengellä.
    5. Alkuseurakunnan palvelutyöt tarjottiin ja Jumalan työn kysyntään vastattiin. “Nämä tuotiin apostolien eteen, ja apostolit rukoilivat ja panivat kätensä heidän päälleen”. (Apt. 6:6)
    6. Barnabas ja Paavali erosivat toisistaan ​​ja he levittivät evankeliumia kaikkialle maailmaan. “Niin he paastosivat ja rukoilivat, ja sitten he panivat kätensä näiden kahden päälle ja lähettivät heidät matkaan.” (Apt. 13:3)
    7.Myös kätten päällepanon kautta Timoteukselle heräsi Jumalan palvelemisen lahja (1. Tim. 4:14).
Siksi kätten laskeminen yhdistää Antajan luomakuntaan… Siunauksen antajan tarvitsevaan, aivan kuten Kaikkivaltias Jumala teki kerran, kun Hän laski kätensä Aadamin ja Eevan päälle. Auktoriteettia ja valtaa siirretään tällä teolla, joka näyttää yksinkertaiselta, mutta on äärimmäisen henkistä. Saatana jäljittelee sitä jopa monissa noituuden rituaaleissa.
Samaan aikaan kun kättenpaneminen on kuitenkin Jumalan käskyä, suositellaan myös varovaisuutta, jotta sitä ei tehdä tyhmästi eikä se vahingoittaisi Jumalan työtä.
“Harkitse kätten päälle panemista tarkoin, jotta et joutuisi osalliseksi toisten synteihin. Säilytä itsesi puhtaana.” (1 kirje Tim. 5:22)
Valtuutettujen on huolehdittava siitä, ettei kenellekään valmistautumattomalle anneta velvollisuuksia ennen kuin he ovat valmiita, jottei heistä tulisi ylpeitä.
” Hän ei saa olla vastakääntynyt, jotta hän ei ylpistyisi eikä joutuisi tuomittavaksi paholaisen kanssa .” (1 Tim 3:6)

The Importance of Laying Hands
  • Núbia Siqueira