Hiljennä epäuskon ääni

Jumala ei toimi epäuskon kanssa. Hän työskentelee uskossa, mikä on Hänen varmuutensa. Siksi epäuskosta tulee Hänen suurin vihollisensa. Et koskaan näe Jumalan voiman ilmentyvää epäilevän ihmisen elämässä. Muuttaaksemme elämämme meidän on opittava hiljentämään epäuskon ääni ja vaalimaan uskon ääntä.

Kun Israel jätti Egyptin orjuuden, he alkoivat valittaa Moosekselle (lue 2. Moos. 14:11-14).

Kun he suuntasivat kohti luvattua maata, heidän täytyi kulkea erämaan läpi. Mutta kuinka he saattoivat tulla uudelle maalle valittaen? Ihmisten täytyi päästää irti orjan asenteesta.

Toisin sanoen, on turhaa hankkia uusia asioita, vierailla uusissa paikoissa ja rikastua, jos pitää edelleen kiinni vanhasta mielenlaadusta. Otetaan esimerkiksi henkilö, joka on voittanut lotossa: millaista hänen elämänsä on tänään? Monet ovat jo tuhlanneet kaiken.

Yleensä kukaan ei halua kulkea sen erämaan läpi (metaforisesti puhuen), joka vallitsee orjuuden ja luvatun maan välillä. Mutta juuri siellä opimme arvostamaan Jumalan johtajuutta ja kehittämään luottamustamme Häneen. Jos käyt läpi samanlaista tilannetta, tiedä, että Jumala valmistaa sinua johonkin suureen.

Tämä on kuitenkin myös aikaa, jolloin käymme läpi erilaisia ​​vaikeuksia, kamppailuja ja vaivoja, ja epäuskon ääni yrittää horjuttaa uskoamme.

Silloin monet valittavat, luovuttavat ja masentuvat. Mutta olisi oikein toimia juuri päinvastoin. Meidän tulee olla varovaisia, ettemme lankea tähän ansaan, että suljemme epäilyksen suun ja ruokimme uskon ääntä. Miten? Antamalla Hänen Sanansa olla lopullinen oppaamme menestykseen.

Saat lisää vinkkejä siitä, kuinka kasvaa vahvemmiksi, ruokkia uskoasi ja saavuttaa muutoksen kaikilla elämäsi alueilla osallistumalla  kokouksiinmme erityisesti sunnuntaiaamuisin klo 11.00 (englanniksi) Universal-kirkossa Helsingissä.

Lisätietoja saat sähköpostitse: info@uckg.fi tai WhatsApp: +358 50 5430 336