Ero herrojen välillä

Jälleen kerran Israel ei luottanut…

 

“Niin profeetta Semaja tuli Rehabeamin ja Juudan päämiesten tykö, jotka olivat kokoontuneet Jerusalemiin Siisakia pakoon, ja hän sanoi heille: “Näin sanoo Herra: Te olette hyljänneet minut, sentähden olen minäkin hyljännyt teidät Siisakin käsiin”. Silloin Israelin päämiehet ja kuningas nöyrtyivät ja sanoivat: “Herra on vanhurskas”. Kun Herra näki heidän nöyrtyvän, tuli Semajalle tämä Herran sana: “He ovat nöyrtyneet; minä en tuhoa heitä, vaan minä annan heidän hädin tuskin pelastua, eikä minun vihaani vuodateta Jerusalemin päälle Siisakin käden kautta. Kuitenkin heidän on tultava hänen palvelijoikseen, että he tulisivat tietämään, mitä on palvella minua ja mitä on palvella vieraitten maitten valtakuntia.” 2. Aikakirja 12:5-8

Jälleen kerran Israel ei luottanut Jumalan tahtoon eikä totellut sitä. Tästä syystä he jäivät Egyptin kuninkaan Siisakin käsiin, joka hyökkäsi Israelin kimppuun ottaen sieltä kaiken saatavan.

Huomaa, että Israelin kansa, profeetan saatua heidät tiedostamaan asian, katui ja nöyrtyi Jumalan edessä. Tämä ei kuitenkaan säästänyt heitä kohtaamasta seurauksia.

Jumala antoi anteeksi ja lupasi vapauttaa heidät, mutta Hän antoi ihmisten palvella Siisakia jonkin aikaa, jotta he voisivat nähdä ERON  HÄNTÄ ja tämän maailman kuninkaita ja valtakuntia palvellessa!

Ei ole muuta tapaa! Pyhä tai epäpuhdas, uskollinen tai uskoton; Jokainen näkee ERON elämässään Jumalan tai jonkun muun palvelemisen välillä!


The Difference Between Lords
  • Piispa Guaracy Santos

Related Articles