Ensihedelmät

Mitä tämä tarkoittaa?

Ennen kuin puhumme ensihedelmistä, on tärkeää tietää niiden merkitys – sekä kirjaimellinen että hengellinen.
Ilman sen arvoja kunnolla ja yksityiskohtaisesti selvennettyinä, kristityn tai kenenkään muunkaan ihmisen on mahdotonta ymmärtää ensihedelmien merkitystä henkilökohtaisessa elämässäsi ja Jumalan työssä.

Kirjaimellisesti sana kymmenykset on johdannainen heprean sanasta “asar”, joka tarkoittaa kymmentä tai kymmenesosaa. Mutta syvemmin sanan juurta analysoiden tämä termi tarkoittaa kerääntymistä, kasvamista, ja rikastamista. Toisin sanoen tämän sanan juuren mukaan, kun toimitamme Jumalalle kymmenennen osan siitä, mitä saamme kuukausittain tai kymmenennen osan yrityksen  tai liiketoimen voitosta, emme yleisen käsityksen mukaan menetä, vaan tulemme siunatuiksi Jumalan siunauksilla, saamalla taloudellisen yltäkylläisyyden, kasvun, ja kerääntyvän vaurauden.

Yksi suurista todisteista, joka tukee tätä totuutta kymmenysten palauttamisen tuottamasta vauraudesta, on se kiihkeys, jolla Jumala lähettää Israelin kansan tuomaan kymmenykset huoneeseensa ja sitten koettelemaan Häntä:

“Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot”
(Malakia 3:10)

Jumala lupaa myös nuhdella kymmenysten kautta kurjuudelle ominaista demonia: syöjäsirkkahenkeä.

Tämä demoni on ollut suuri konna lukemattomien ihmisten elämässä maan päällä.

“Ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat
turmelemasta teidän maanne hedelmää,
eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön,
sanoo Herra Sebaot.”
(Malakia 3:11)

Tottelevaisuus
Viisaus
Usko
Oikeudenmukaisuus
Uskollisuus

Mistä kaikki alkoi?

Laki, joka määräsi kymmenykset pakollisiksi Israelin lapsille, syntyi Leevin heimon elatuksen tarpeesta, joka oli määrätty huolehtimaan yksinomaan seurakunnan ilmestysmajasta. Leevin heimo ei toimisi normaaleissa ammateissa ja sen tulisi olla täysin omistautunut seurakunnan palvelukseen ja kaikkeen siihen liittyvään. Tämän johdosta, koska he eivät voineet tehdä työtä perheilleen, Jumala päätti, että osa sadoista, eläinten jälkeläisistä ja kaikesta kaupattavasta toimitettaisiin temppeliin tarvittavien olosuhteiden luomiseksi jumalanpalveluksille ja juhlallisuuksille

“Leevin jälkeläisille minä annan perintöosaksi kaikki kymmenykset. Se on korvaus siitä työstä, jonka he tekevät pyhäkköteltassa. Muut israelilaiset eivät tästedes saa tulla pyhäkköteltan lähelle. Jos he sen tekevät, he syyllistyvät syntiin ja kuolevat. Pyhäkköteltassa saavat vain leeviläiset suorittaa palvelutoimia, ja heidän on kannettava vastuu tässä työssä sattuvista rikkomuksista. Tätä säädöstä teidän on noudatettava aina, sukupolvesta toiseen. Mutta leeviläiset eivät saa omistaa maata, sillä ne kymmenykset, jotka israelilaiset tuovat minulle uhrilahjana, minä annan leeviläisten perintöosaksi. Siksi minä olenkin sanonut heistä: ’Leeviläiset eivät saa perintömaata kuten muut israelilaiset.’”

4.Moos 18:21-24

Poistiko Jeesus kymmenykset?

Kymmenykset ovat niin tärkeitä, että ne määrättiin kauan ennen Jumalan lain kymmentä käskyä, ja jos ne olivat tärkeitä ennen lakia, ja myös lain aikana, miksi näin ei olisi lain jälkeen?

Kerran Jeesus nuhteli kirjanoppineita ja fariseuksia siitä muodollisuudesta, jolla he harjoittivat lakia. Hän opetti, että oikeus, armo ja uskollisuus olivat tärkeimpiä asioita, jotka voidaan ottaa Mooseksen laista, mutta että niitä noudattamalla ei pitäisi jättää huomiotta niitä muita asioita, jotka ovat myös tärkeitä. Tämän kohdan erityisenä esimerkkinä yksi “tärkeistä asioista”, josta Jeesus Kristus puhuu, on juuri kymmenykset:

“Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää.”
(Matteus 23:23)

Katso niiden ihmisten kertomuksia (vain englanniksi), jotka ymmärsivät kymmenysten palauttamisen tärkeyden

I was weak and directionless

I was embarrassed when i was supposed to be working but i was not… I first did not understand with God is the owner of everything why to give Tithe?

Dekala Johson

“Today God is with me and I know it…”

I was on a really low pay before became faithful, things in the house was really hard lacking everything even food… and when I started things were hard and I stop once until I decided to really honour God so everything changed.

Mia Mokanda

I used to be a drug dealer

“I used to think the church want to take my money…”

Herve Mokanda