Ensihedelmät

Kymmenykset/Ensihedelmät – Mitä tämä tarkoittaa?

Ensihedelmien eli kymmenysten palautus on Kristinuskon olennainen osa. Sen ympärillä on kuitenkin paljon epäilyksiä. Tämä kirjanen auttaa sinua ymmärtämään mitä ensihedelmät ovat, ja kuinka olla uskollinen Jumalalle kymmenyksissä oikealla tavalla ja näin voittaa omaksesi kymmenysten palauttajalle luvatut siunaukset. Vinkki: ota Raamattusi esille tarkistaaksesi kaiken!

On tärkeä ymmärtää kymmenysten kirjaimellinen ja hengellinen tarkoitus, ja tähän emme pääse ennenkuin ensin tajuamme sen arvon.

Sana “kymmenys” tulee hepreankielen sanasta asar”, joka tarkoittaa “kymmentä” tai “kymmenesosaa”. Jos kuitenkin katsomme syvemmälle, voimme löytää sanalle merkitykset “lisätä”, “kasvattaa”, ja “rikastaa”.

Toisin sanoen, kun annamme Jumalalle kymmenesosan kuukausittaisista ansioistamme tai liiketoiminnan voitosta, Hän suosii meitä siunauksillaan, taloutemme menestyy, ja varallisuutemme kertyy.

Yksi suurimmista merkeistä siitä, kuinka kymmenysten palautus johtaa menestykseen on se, kuinka paljon Jumala painottaa Israelilaisille niiden tuomista Hänen huoneeseensa, ja sitten koettelemaan Häntä:

“Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa.” (Malakia 3.10)

Tämän vuoksi Jumala myös lupaa karkoittaa nuhtelullaan köyhyyttä aiheuttavan henkivallan, jota Raamattu kutsuu “syöjäsirkaksi”. Tämä demoni on hallinnut monien ihmisten elämässä.

“Ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää…” (Malakia 3:11)

Kymmenysten hengellinen merkitys ensihedelmänä ylittää paljon sen rahallisen arvon. Sielut pelastuvat ensimmäisten hedelmien ansiosta, koska se mahdollistaa ilosanoman levittämisen kaikkialle maailmaan.

Ensihedelmien ansiosta kirkko voi tavoittaa miljoonia ihmisiä radio- ja tv-ohjelmien, sanomalehtien, lehtisten jne. kautta.

Ensihedelmiä käytetään myös ylläpitämään Jumalan huonetta, jossa tuskaiset, sairaat, riippuvaiset ja sorretut ihmiset saavat helpotusta, hengellistä vapautusta ja heidän elämänsä muuttuu.

Kirkolla on tärkeä rooli yhteiskunnassamme. Se tuo kadonneet ja puutteessa olevat lähemmäksi Jumalaa ja johtaa heidät uuteen, siunattuun ja onnelliseen elämään. Tästä syystä on tärkeää pitää kirkon ovet auki. Ja niin ne, jotka ymmärtävät ensihedelmien palauttamisen hengellisen merkityksen, ovat siunattuja; heidän uskollisuutensa, joka liittyy miljoonien sielujen pelastukseen, tekee heistä arvokkaita Jumalalle taistelussa paholaista vastaan.

Nyt minun silmäni ovat avoinna, ja minun korvani tarkkaavat rukouksia tässä paikassa. Ja nyt minä olen valinnut ja pyhittänyt tämän temppelin, että minun nimeni olisi siinä iäti; ja minun silmäni ja sydämeni tulevat aina olemaan siinä. (2. Aikakirja 7:15-16)

Israelin kansa antoi aina ensimmäiset kymmenen prosenttia sadostaan ja karjastaan Jumalalle.

Abraham oli yksi ensimmäisistä ihmisistä Raamatussa, joka palautti kymmenykset. Heti sen jälkeen, kun Jumala oli luvannut hänelle, että hänestä tulee suuren kansan isä ja sen maan omistaja, jossa hän asui, Abraham rakensi alttarin uhreille ja kymmenyksille:

Silloin Herra ilmestyi Abramille ja sanoi: “Sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan”. Niin hän rakensi sinne alttarin Herralle, joka oli hänelle ilmestynyt. (1.Moos. 12:7)

Abraham esitti usein kymmenykset alttarilla. Kun Abraham voitti kuningas Kedorlaomerin ja hänen liittolaisensa, heidän otettua hänen veljenpoikansa Lootin vangiksi, Abraham erotti kymmenykset sotasaaliista ja ojensi sen papille:

Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, toi leipää ja viiniä; hän oli Jumalan, Korkeimman, pappi. Ja hän siunasi hänet sanoen: “Siunatkoon Abramia Jumala, Korkein, taivaan ja maan luoja. Ja kiitetty olkoon Jumala, Korkein, joka antoi vihollisesi sinun käsiisi.” Ja Abram antoi hänelle kymmenykset kaikesta. (1. Moos. 14:18-20)

“Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot”
(Malakia 3:10)

Jumala lupaa myös nuhdella kymmenysten kautta kurjuudelle ominaista demonia: syöjäsirkkahenkeä.

Tämä demoni on ollut suuri konna lukemattomien ihmisten elämässä maan päällä.

“Ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat
turmelemasta teidän maanne hedelmää,
eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön,
sanoo Herra Sebaot.”
(Malakia 3:11)

Tottelevaisuus
Viisaus
Usko
Oikeudenmukaisuus
Uskollisuus

KYMMEYSTEN ASETTAMINEN

Laki, jolla vahvistettiin Israelin lasten kymmenykset, syntyi Leevin heimon elatuksen tarpeesta, joka oli määrätty huolehtimaan yksinomaan seurakunnan tabernaakkelista eli ilmestysmajasta.

Leevin heimo ei toimisi normaaleissa ammateissa ja sen tulisi olla täysin omistautunut seurakunnan palvelukseen ja kaikkeen siihen liittyvään. Siksi, koska he eivät voineet tehdä työtä perheilleen, Jumala päätti, että osa sadosta, eläinten jälkeläisistä ja kaikesta kaupankäynnistä toimitettaisiin temppeliin tarvittavien olosuhteiden luomiseksi jumalanpalveluksille ja juhlallisuuksille:

“Leevin jälkeläisille minä annan perintöosaksi kaikki kymmenykset. Se on korvaus siitä työstä, jonka he tekevät pyhäkköteltassa. Muut israelilaiset eivät tästedes saa tulla pyhäkköteltan lähelle. Jos he sen tekevät, he syyllistyvät syntiin ja kuolevat. Pyhäkköteltassa saavat vain leeviläiset suorittaa palvelutoimia, ja heidän on kannettava vastuu tässä työssä sattuvista rikkomuksista. Tätä säädöstä teidän on noudatettava aina, sukupolvesta toiseen. Mutta leeviläiset eivät saa omistaa maata, sillä ne kymmenykset, jotka israelilaiset tuovat minulle uhrilahjana, minä annan leeviläisten perintöosaksi. Siksi minä olenkin sanonut heistä: ’Leeviläiset eivät saa perintömaata kuten muut israelilaiset.’”

4.Moos 18:21-24

Lakkauttiko Jeesus kymmenykset?

Kymmenykset ovat niin tärkeät, että ne asetettiin kauan ennen Jumalan kymmentä käskyä. Kun kerran kymmenykset olivat tärkeät ennen lakia ja lain aikana, mikseivät ne olisi lain jälkeen?

Kerran Jeesus nuhteli fariseuksia ja kirjanoppineita siitä muodollisuudesta, jolla he noudattivat lakia. Jeesus opetti, että tuomio, armo ja usko olivat tärkeimmät asiat Mooseksen Laissa, mutta harjoittaessaan näitä ei tulisi kuitenkaan unohtaa muuta, mikä on myös tärkeää. Tässä nimenomaisessa jakeessa, jossa Jeesus puhuu “tärkeistä asioista” Hän puhuu juuri kymmenyksistä:

“Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te annatte kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jätätte sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä: oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden! Näitä tulisi noudattaa, eikä noitakaan sikseen jättää.”
(Matteus 23:23)

“Jeesus ei lakkauttanut tarvetta palauttaa ensihedelmiä. On oikeastaan selvää, että tässä jakeessa Hän ei ainoastaan sanonut että näin pitää tehdä, vaan että meidän myös tulee olla itsessämme kymmenykset, eli Jumalalle erotettu henkilö eli lyhyesti sanottuna elää elämämme pyhityksessä.

Onhan niillä Leevin pojista, jotka saavat pappeuden, käsky lain mukaan ottaa kymmenyksiä kansalta, se on veljiltään…”
(Heprealaiskirje 7:5)

Ja täällä kuolevaiset ihmiset ottavat kymmenyksiä, mutta siellä se, jonka todistetaan elävän. Ja Aabrahamin kautta, niin sanoakseni, on Leevikin, joka kymmenyksiä ottaa, maksanut kymmenyksiä…”
(Heprealaiskirje 7:8-9)

TAAKKA VAI KUNNIA?

Kun Jumala loi kymmenykset, enemmän kuin vain tukeaksemme Hänen työtään, Hän halusi antaa meille mahdollisuuden kunnioittaa Häntä. Ensihedelmiemme tuominen ei voi olla taakka, eikä pastorin, seurakunnan tai kenenkään pitäisi veloittaa tai valvoa tätä.

Jos palautamme ensihedelmämme (kymmenykset) Jumalalle, pitää sen johtua siitä, että uskomme Häneen, joten kenenkään ei tarvitse vaatia sitä meiltä.

Kymmenyksien antaminen Jumalan hyväksi pitäisi olla ilo.

“Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta” (Sananlaskut 3:9)

”…Mutta nyt Herra sanoo: Pois se! Sillä minä kunnioitan niitä, jotka minua kunnioittavat; mutta jotka minut ylenkatsovat, ne tulevat halveksituiksi.” (1. Samuel 2:30)

JUMALA OMISTAA KAIKEN

Selvennetäänpä ensihedelmiä seuraavan esimerkin avulla: Viljelemättömän maan omistavat vuokraavat sen yleensä viljelijöille, jotta he huolehtivat siitä. Sopimuksen mukaan he siistivät ja kyntävät maan, tappavat tuholaisia ja haitallisia hyönteisiä, kylvävät siemeniä ja huolehtivat siitä sadonkorjuuseen asti. Sitten he maksavat maanomistajille osan korjuustaan, esimerkiksi 50% sadosta.

Jumala pyytää ensimmäiset 10% kaikista tuloistamme – hyvin vähän verrattuna siihen, mitä Hän on meille antanut. Elämämme, älymme, olemassaolomme, maa, sade, aurinko – lyhyesti sanottuna, kaikki mitä maailmassa on, samoin kuin taivaassa – kuuluvat Hänelle, ja me vain huolehdimme siitä.

“Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkia muita kansoja; sillä koko maa on minun.” (2. Moos. 19:5)

 

JUMALAN KUMPPANEINA

Täysi terveys, rauha, ilo, onnellisuus, nautinto, ruoka, energia, voima, rakkaus ja elämä odottavat sinua uskollisuutesi myötä.

Jumala haluaa olla kumppanimme. Hän ei halua meidän vain nauttivan Hänen siunauksistaan, vaan myös auttavan Häntä jakamaan Sanaansa kaikille. Kun Jumala loi ihmisen, Hän loi hänet kuvakseen ja kaltaisekseen, jotta ihmisellä olisi yhteys Hänen kanssaan. Jumala haluaa olla kanssamme samanlaisessa suhteessa kuin mitä Hän oli Jaakobin kanssa.

Suhteemme Jumalaan perustuu näin:  Se, mikä kuuluu meille (elämämme, voimamme ja rahamme), kuuluu kaikki Jumalalle, ja se, mikä kuuluu Hänelle (siunaukset, rauha, onni, ilo ja kaikki hyvä), kuuluu meille. Raamattu sanoo, että olemme Kristuksen rinnakkaisperillisiä ja Jumalan perillisiä:

“Niinpä sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi; mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta.” (Galatalaisille 4:7)

Kaikkialla Raamatussa näemme Jumalan kutsuvan ihmiskuntaa olemaan yhteydessä Hänen kanssaan ja nauttimaan todellisesta onnesta. Jumala siunaa jokaista, joka huutaa Hänen puoleensa hengessä ja totuudessa. Kun olemme Hänen liittolaisiaan, olemme sitoutuneet toisiimme. Jumala kohtelee meitä samalla tavalla kuin Aadamia ja Eevaa ennen kuin he olivat tottelemattomia, antaen heille yltäkylläisen elämän ja olevan yhteydessä heidän kanssaan päivittäin.

Ei olisi mahdollista jakaa evankeliumia ilman yhtä korvaamatonta työkalua: rahaa. Tämän vuoksi Jumala asetti lain kymmenyksistä ja anneista kirkolle.

Raha on kirkolle kuin verenkierto ihmiselle. Raha mahdollistaa ihmisten voivan vastaanottaa Sanaa ikuisesta elämästä missä tahansa he ovatkaan: kotona, sairaalassa, vankilassa jne.

“Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa.”
(Malakia 3:10)

Jokaisella kristityllä tulisi olla halu tulla siunatuksi taloudellisesti nauttiakseen Jumalan anteliaisuudesta ja näyttää elämällään, että totisesti kaikki kulta ja hopea maan päällä kuuluu Jumalalle. Niinkuin on kirjoitettu:

“Minun on hopea, ja minun on kulta, sanoo Herra Sebaot.”
(Haggai 2:8)

Katso niiden ihmisten kertomuksia (vain englanniksi), jotka ymmärsivät kymmenysten palauttamisen tärkeyden

Mia Mokanda

Herve Mokanda

Dekala Johson

Kysymyksiä ja vastauksia

Kenenkään ei pitäisi lopettaa kirkossa käymistä tai tuntea oloansa epämukavaksi vaikka ei uskoisi kymmenysten palauttamiseen. Usko on yksilöllistä, eikä siihen voi liittää velvollisuutta. Kymmenysten antamatta jättämisen ei pidä estää sinua tulemasta kirkkoon, eikä tulemiseen pidä liittyä mitään taloudellisia velvoitteita.

Kokouksiin osallistuminen on avointa ja maksutonta.

Kymmenysten maksu, kuten aijemmin mainittu, on yksilöllinen teko, joka ilmentää riippuvuuttamme Jumalasta. Kymmenyksiä ei voi antaa aviomiehen, vaimon, lasten tai sukulaisten puolesta ilman heidän suostumustaan.

Tämä voi aiheuttaa hämmennystä ja ikävyyksiä toisille.

Esimerkiksi: Voi tapahtua, että henkilö haluaisi erottaa kymmenykset omista rahoistaan toisen ihmisen puolesta, mutta näin tehden ne eivät kuitenkaan ole oikeat kymmenykset.

Kymmenykset tulisi asettaa kirkon alttarille, kuten Raamattu opettaa. Kun käytät tilisiirtoa palauttaessasi ensihedelmiä, voit kuitenkin tuoda summan kirjoitettuna paperille.

Tällä kaavalla näet yrityksen ensihedelmät:

(TULOT – MENOT) : 10 = KYMMENYKSET

Havainnollistaen tätä paremmin, tulisi seurata seuraavan esimerkin laskelmia:

Sanotaan, että yhden kuukauden aikana liiketoimintasi liikevaihto on 20,000 Euroa, joista kuluja (palkka, verot, vesi, sähkö, puhelin, materiaalit ja vuokra ym.) on 12,800 Euroa.

20,000€ – 12,800€ = 7,200€ : 10 = 720€. Kymmenykset ovat siis 720€

Vaikka yrityksesi tuotto vaihtelisi kuukausittain, seuraa samaa laskentakaavaa. Suurempien yritysten kohdalla peruslaskelma suoritetaan aina tilin saldon kautta, jolloin se vähennetään  omistajan voiton tai työn arvosta.

Yhteenveto: Yrityksen ensihedelmät tulisi erottaa yrityksen voitosta eikä koko laskutetusta nettosummasta kuukausittain.

Tälläinen virhe voi aiheuttaa haittoja, kuten seuraavassa esimerkissä näemme.

Yrityksen A liikevaihto oli 20,000€ ja kulut 12,800€. Yhtälön mukaan (20,000-12,800 = 7,200 ja tämä jaettuna kymmenellä = 720) kymmenykset olisivat 720€. Jos yritys antaisi kymmenykset koko liikevaihdosta (20,000€) eli 2,000€, se antaisi 1,280€ enemmän kuin oikea määrä palautettavia kymmenyksiä olisi, ja tämä mitätöisi toiminnan täysin, estäen tulojen kertymisen ylläpitoon ja elämiseen.

On mahdollista, että yrityksen johtaja haluaa antaa kymmenykset liiketoiminnan voitosta, eikä ainoastaan henkilökohtaisesta voitostaan. Tässä tapauksessa laskelmat tulisi suorittaa normaalisti, ottaen huomioon mahdolliset poikkeukset.

Kun saat ennakkomaksua minkään muun kuin palkkasi yhteydessä, sinulla on kaksi vaihtoehtoa: voit maksaa kymmenykset heti, ja vähentää ne kuun lopussa, tai säästää kaiken ja erottaa kymmenykset kun saat koko palkkasi. 

On suositeltavaa välttää riskiä unohtaa erottaa ensihedelmät, ja täten maksaa kymmenykset heti rahan tai muun tulon saatuasi.

Kun kymmenyksiä maksava henkilö ostaa tavaroita, huonekaluja, kiinteistöjä jne., käyttää hän ostoissaan rahaa, josta kymmenykset on jo annettu. Tässä tapauksessa ei ole tarpeen maksaa kymmenyksiä uudelleen, paitsi myynnistä saadusta mahdollisesta voitosta.

Ensihedelmät tulisi erottaa tavaran koko arvosta siinä tapauksessa, mikäli omistaja ei ollut maksanut kymmenyksiä rahasta, mitä käytti ostamiseen tai jos hän sai tavaran tai omaisuuden perintönä.

Eläkkeensaajat saavat tulonsa usein kuukausittain ilman vähennyksiä, joten heidän tulisi antaa ensihedelmät bruttotuloistaan.

On tärkeää muistaa, että uskollisuutemme Jumalalle tulisi olla ylempänä mitään muuta tilannetta. Anna aina kymmenykset tuloistasi saman kuun aikana välttääksesi sekaannuksia.

Kunnioita Herraa antamalla varoistasi ja kaiken satosi parhaimmasta, niin sinun jyväaittasi täyttyvät runsaudella, ja viini pursuu sinun kuurnistasi. (Sananlaskut 3:9-10)

Kymmenysten maksu, kuten aijemmin mainittu, on yksilöllinen teko, joka ilmentää riippuvuuttamme Jumalasta. Kymmenyksiä ei voi antaa aviomiehen, vaimon, lasten tai sukulaisten puolesta ilman heidän suostumustaan.

Tämä voi aiheuttaa hämmennystä ja ikävyyksiä toisille.

Esimerkiksi: Voi tapahtua, että henkilö haluaisi erottaa kymmenykset omista rahoistaan toisen ihmisen puolesta, mutta näin tehden ne eivät kuitenkaan ole oikeat kymmenykset.

Kyllä. Ensihedelmien tarkoitus on pysyä Herran huoneessa. Raamattu ei mainitse tiettyä kirkkoa. On kuitenkin parasta tuoda kymmenykset sinne, missä itse käy.

Ei, koska kun maksat lainaa takaisin, maksat sitä tuloilla, joista olet jo erottanut kymmenykset.

Kymmenykset ovat ensimmäinen kymmenen prosenttia tuloista, joka tarkoittaa ettei se koske vain palkkaa tai voittoa. Jos saat tukia, voit palauttaa sen ensihedelmät. Jos saat kuukausittaista apua perheenjäseneltä, siitä voi erottaa kymmenykset.

Poikkeustapauksia kuitenkin on. Kenenkään ei pidä antaa kymmenyksiä siitä, mikä ei kuulu hänelle itselleen. Esimerkkinä kotiäiti, joka saa mieheltään rahaa kuukausittaisiin ostoksiin tai laskujen maksuun, ja hän päättää maksaa kymmenykset miehensä puolesta. Tämä ei ole oikein. Kukaan ei voi antaa kymmenyksiä toisen puolesta ilman lupaa, vaikka kyseessä olisi aviomies. Hänen täytyy valita palauttaa ensihedelmöt itse, koska on kyse hänen palkastaan eikä vaimon.

Käytetäänpä esimerkkinä muuraria, joka on palkattu  remontoimaan talo 50,000€:lla.

50,000 : 10 = 5000. Eli oikea kymmenysten määrä on 5000€.

Jos materiaalien kustannukset jäävät muurarin maksettaviksi hänen koko palkkiostaan, tulee ne vähentää kuluina koko summasta ennen kymmenyksiä.

50,000€ – 22,500€ = 27,500€ : 10 = 2,750€. Eli kymmenykset vähennysten jälkeen ovat 2,750€.

Kulut tulisi aina vähentää viikoittaisesta tai kuukausittaisesta laskutuksesta ja kymmenykset maksaa vain ansaitusta voitosta.

Tämä voidaan havainnollistaa seuraavalla esimerkillä:

Räätäli myy puvun 500€:lla, jonka kangas maksoi 85€ ja kaavoitus 45€.

500 – 85 – 45 = 370 : 10 = 37€ Eli räätälin kymmenykset ovat 37 Euroa. Jos hän antaisi kymmenykset koko vaatteen myyntihinnasta, eli 50€, se ylittäisi oikean määrän 13:lla Eurolla. Kymmenykset tulisi aina erottaa pelkästä voitosta eikä koko bruttotulosta.

Työntekijän ensihedelmät tulee erottaa koko palkasta eli bruttotuloista, ei vain nettotuloista.

Ne, jotka ostavat ja myyvät tavaraa erottavat kymmenykset myyntivoitosta, ei koko myynnin arvosta.

Esimerkiksi autokauppias voi ostaa auton 10,000€:lla ja myydä sen 15,000€:lla, joten myyntivoitto on 5,000€. Tästä ensihedelmät eli 10% on 500€.

Samoin kuin tavalliset työntekijät, komissiopalkkalainen maksaa kymmenykset bruttotuloistaan.

Kyllä ja ei. Kyllä siinä tapauksessa, että molemmat tarkoittavat 10%:tä, mutta kun kymmenykset voivat ylipäätään tarkoittaa mitä tahansa kymmenesosaa. Ensihedelmät taas viittaavat siihen ensimmäiseen 10%:een, joka pitäisi antaa Jumalalle hänen pyyntönsä mukaan, ja tässä tulisi ymmärtää, että jos haluamme tehdä asian oikein, niin noudatamme Raamatun ensihedelmän käsitettä, eli ensimmäisen 10% Jumalalle antamista.

Vaikka nykyään palkkoja koskeekin useat automaattiset vähennykset, voimme silti pitää sitä kymmenysten erottamisena kun saamme palkkamme ja ennen kaikkia omia tarpeitamme ja ostoslistojamme erotamme ENSIHEDELMÄT kirjekuoreen tai siirrämme summan kirkon pankkitilille.

Ajattele tulojasi kuten täytekakkua, jossa on 10 palaa. Kakussa on vain yksi ensimmäinen pala., vaikka kaikki 10 näyttäisivät samalta. Se ensimmäinen pala kuuluu Jumalalle.

TÄRKEITÄ SEIKKOJA

Jumala ei halua kenenkään olla pakotettu tekemään mitään Hänen vuokseen. Pakotettuna tai peloteltuna annetut kymmenykset eivät miellytä Jumalaa. Vaikka se on käsky, tulee se täyttää rakkaudella ja ilolla, ei hammasta purren.

Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niinkuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa.”
(2. Korinttolaisirje 9:6-7)

Ottakaa siitä, mitä teillä on, anti Herralle; jokainen, jonka sydän on siihen altis, tuokoon anniksi Herralle kultaa, hopeata ja vaskea… Kaikki israelilaiset, miehet ja naiset, joiden sydän oli altis ja vaati heitä tuomaan jotakin niitä töitä varten, joita Herra Mooseksen kautta oli käskenyt tehdä, toivat vapaaehtoisen lahjan Herralle.”
(2. Mooseksen kirja 35:5,29)

Kuten yllä olevissa jakeissa käy selväksi, niin Jumalan mies kysyy ja opettaa, mutta on meidän päätöksemme panna toimeen jos uskomme. Jos et, niin älä kuitenkaan anna sen estää sinua tulemasta kirkkoon, koska sinun ei tarvitse koskaan maksaa mitään. Onko sinulle vielä kysyttävää? Mikset kysyisi pastorilta.