Älä erota, yhdistä!

Image by Freepik

Yhteys on yksi suurimmista rikkauksista, jota ihmisellä voi olla. Ei siis ihme, että sen ylläpitäminen ei ole helppoa. Kaikkien erilaisten ajatusten, mielipiteiden, tunteiden ja näkemysten vuoksi on vaikea sanoa, kuka on oikeassa ja kuka väärässä, ja joskus yksikään ei ole.

Yhtenäisen ja onnellisen perheen rakentaminen vaatii tiimityötä. Jotta olisi harmonia, kaikkien perheenjäsenten on tehtävä osansa, oli se kuinka vähäinen tahansa.

Jotta lapset kunnioittaisivat johtajuutta, perheenpään on otettava tämä rooli vastuulleen. Jotta johtajaa seurattaisiin, hänen on annettava perheelleen turvallisuuden tunne. Kun joku ei tee osaansa, tasapaino järkkyy ja tämä voi aiheuttaa erimielisyyksiä, luottamuksen puutetta, pelkoa, epäkunnioitusta ja paljon muuta. Tälläisessä taloudessa ei voi mitenkään olla harmoniaa.

“Ja jos jokin talo riitaantuu itsensä kanssa, ei se talo voi pysyä pystyssä.” (Markus 3:25)

Kun perhe ymmärtää, ettei heidän pidä taistella keskenänsä, vaan käsillä olevaa ongelmaa vastaan, se muuttaa sitä kuinka he näkevät ja kohtelevat toisiaan. Tällä tavalla perhe tulee läheisemmäksi riippumatta siitä, mitä elämä tuo eteen.

Universal-kirkossa omistamme hetken sunnuntaiaamun jumalanpalveluksesta rukoillen perheen puolesta, pyytääksemme Jumalalta heidän pelastustaan, suojelusta ja ykseyttä. Kaikella sillä työllä, millä panostamme onnellisen perheen rakentamiseen, on tärkeää ottaa perheen Luoja mukaan prosessiin, koska Hän tietää, mitä jokaisen sydämessä on ja mitä jokainen perhe tarvitsee.

Liity joukkoomme tänä sunnuntaina Universal-kirkossa klo 11 ja tule perimään siunaus perheellesi.