10 ASKELTA KOHTI PELASTUSTA

Kuvittele olevasi myrskyisellä merellä, jossa veneesi on uppoamassa, eikä lähellä ole mitään, josta voisit pitää kiinni. Yhtäkkiä joku ilmestyy pikaveneellä ja ojentaa kätensä. Tietenkin otat siitä kiinni, vaikka et tuntisikaan kätensä sinulle ojentanutta henkilöä. Tulet aina olemaan kiitollinen hänelle, joka auttoi ahdistuksen hetkellä pelastaen henkesi kun kuolema ympäröi sinua.

Niin tekee myös Herra Jeesus meidän puolestamme.
Vaikka joku ei tuntisi Häntä hyvin,
Hänen kätensä on ojennettu pelastamaan kuolemalta.

1. Askel

Hyväksy Herra Jeesus ainoaksi ja ikuiseksi Vapahtajaksesi

Hyväksyminen raamatullisessa mielessä tarkoittaa uskomista ja seuraamista. Jeesuksen hyväksyminen tarkoittaa vanhan elämän jättämistä, vääryyden hylkäämistä, alistumista Herralle Jeesukselle Hänen Sanansa kautta, itsensä kieltämistä, ristinsä ottamista ja Hänen seuraamistaan. Jos näin on, niin henkilö on valmis kaikkeen. Jos hänen on kohdattava tuhat ja yksi estettä, hän tekee sen – vaikka koko maailmaa vastustaisi.

Monet sanovat ottavansa Jeesuksen vastaan, mutta korvaavat hänen nimensä muulla eivätkä usko täysin Häneen. He sanovat hyväksyvänsä Jeesuksen, mutta samalla sanovat “kaikkien teiden johtavan Jumalan luo”.

  Jeesus sanoi hänelle: “Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani.
Johannes 14:6

Hyväksy Hänet Vapahtajanasi, sillä Hänen kätensä on ojennettuna päästämään sinut kaikesta pahasta ja vapauttamaan sinut kokonaan.

Kaikki Jumalan siunaukset on luvattu niille, jotka uskovat ja kastetaan – ja tämän täytyy tapahtua välittömästi sen jälkeen, kun henkilö on hyväksynyt Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi Vapahtajakseen. Vesikaste on lihan tekojen kuolettamista, vanhan “minän” hautaamista ja uuden ihmisen syntymää, joka on puhdistettu ja pesty uutta elämää varten… Uusi elämä, niin sanotusti, on hylätä vanhat tavat, huonot tottumukset jne…

2. Askel

3. Askel

Osallistu vapautuskokouksiin

 

Osallistuminen seurakuntamme kokouksiin on erittäin tärkeää niille, jotka vilpittömästi haluavat saada uuden elämän, kaukana pahojen henkien läsnäolosta.

Eri aikoina Raamatussa näemme, että Jeesus karkoitti demoneja monien ihmisten ruumiista, mutta miksi? Koska kukaan ei voi olla samanaikaisesti valossa ja pimeydessä – joko valo karkottaa pimeyden tai pimeys tukahduttaa valon, joten ainoa ratkaisu on ajaa pahat henget pois.

Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi täydellistä vapautumista haluava ei voi olla osallistumatta seurakunnan vapautuskokouksiin säännöllisesti.

Jumala tarkoitti ihmisen Pyhän Hengen temppeliksi, mutta että tämä tapahtuisi, on edellytyksenä elää jatkuvasti harjoittaen Hänen Sanaansa, muuten ihminen on pahojen henkien armoilla, jotka haluavat hallita häntä.

Tämä kaste, jota kutsutaan myös Pyhän Hengen sinetiksi (Ef. 1:13), ei ole tarkoitettu pyhittämään kristittyä  enemmän, vaan mahdollistamaan sen, että hän voi olla todellinen Jumalan Hengen väline tehdessään Herran työtä, profetian mukaan:

4. askel

Etsi Pyhän Hengen täyteyttä

 

“”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista,
päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta.””

(Luukas 4:18,19)

5. Askel

Vältä huonoja ystävyyssuhteita

Kokemuksemme saa meidät uskomaan, että yksi tärkeimmistä askeleista kohti vapautumista ja pelastusta on irtautua kokonaan kumppaneista, jotka eivät tunnusta samaa uskoa. Vanha sanonta kuuluu: “Seura tekee kaltaisekseen”. Oikeastaan meillä on hyvä syy pitää tätä askelta ensiarvoisen tärkeänä pelastuksen kannalta.

Olemme nähneet monien ihmisten aloittavan hienon vaelluksen kirkossa mutta pian sen jälkeen huonon seuran johdattaneen heidät pois ja eksyvän kauas seurakunnastaan. Yritä ystävystyä samaa uskoa olevien ihmisten kanssa ja välttää hinnalla millä hyvänsä keskusteluja, väittelyitä tai kontakteja, jotka voivat vaarantaa pelastuksesi.

6. Askel

Vaella pyhyydessä.

Sana “pyhä” tarkoittaa “erilleen otettua”. Kukaan ei voi toivoa vapautuvansa Saatanasta ja hänen demoneistaan omaa tahtoaan tehdessään. Sen, joka haluaa palvella Jumalaa, tulee vaeltaa HÄNEN tahtonsa mukaan. Jumala haluaa pyhyyttä tekoihimme, aikeihimme, ihanteihimme, kaipuuksiimme, suunnitelmiimme ja siellä, missä ei ole päivittäistä pyrkimystä miellyttää Häntä, ei myöskään ole pyhyyttä.

Tämän askeleen voi ajatella olevan vaikea, mutta silti tärkeä pelastuksen säilyttämiseksi. Rukoileminen lakkaamatta on olla aina rukouksen hengessä, aina yhteydessä Jumalaan.

Kätemme voivat olla sidotut, mutta henkemme voi silti olla yhdessä Jumalan kanssa.

Tietenkin myös hiljaiset rukoukset yksin, rukoukset kirkossa, rukoukset polvillasi jne. sisältyvät tähän käskyyn.

Niin kauan kuin olemme rukouksessa ja tarkkaamme aina, ettemme joutuisi petetyiksi, Saatana ei löydä tilaa astua elämäämme.

7. Askel

Rukoile lakkaamatta ja tarkkaile

8. Askel

Lue Raamattua päivittäin

“Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni.”
(Ps. 119.105)

Ilman Hänen pyhän tahtonsa tuntemista ei Jumalan kanssa voi olla täydellistä yhteyttä. Jeesus voitti pahan vallan käyttämällä Jumalan Sanaa. Se on Pyhän Hengen miekka. Kun Jumalan palvelija lausuu sen uskoen Herraan Jeesukseen, se tuottaa ihmeellisiä tuloksia. Sadanpäämies pyysi Herraa Jeesusta lähettämään vain yhden sanan ja hänen palvelijansa parantuisi (Luuk. 7:2-10), eli käytä vain uskoasi Jeesukseen Jumalan Sanaan perustuen.

Yksinkertaisesti sanottuna Pyhä Raamattu on Jumalan Sana.

Seurakunnan kokoukset ovat paikka, jossa jäsenet kokoontuvat ylistämään Herraa ja oppimaan Hänen Sanaansa. Ne ovat virkistysvesiä janoiselle kristitylle. Meidän tulee ruokkia uskoamme Totuuden Sanalla, joka aseistaa meidät Saatanan ansoja vastaan.

9. Askel

Osallistu jäsenille tarkoitettuihin kokouksiin

10. Askel

Ole uskollinen kymmenyksissä ja anneissa

Raamattu sanoo Malakia 3:10-11:ssä, että syöjäsirkka (turmeleva henki) aiheuttaa kurjuuden ja kaaoksen niiden elämässä, jotka ryöstävät Herralta kymmenyksissä ja uhreissa.

Kun Jumala loi ihmisen, teki Hän ihmisestä täydellisen ja asetti hänet luomakuntansa pääksi antaen hänelle oikeuden ja etuoikeuden hallita kaikkea maan päällä olevaa omaisuutta, mutta ihmisen ei tullut koskea Eedenin puutarhan keskellä olevaan Puuhun, mutta miksi? Tuo Puu oli Jumalan kymmenykset koko luomakunnasta. Huomaa Aadamin ja Eevan tottelemattomuus, ja lopun kertomuksen tiedämmekin jo.

Pyhien seremonioiden järjestämisessä Jumala vaati kymmenesosan kaikesta ihmisen työstä. Hän teki tämän muun muassa siksi, että tunnistaisimme Hänet kaiken Herraksi ja ensimmäiseksi elämässämme, jotta voisimme pitää itseämme Hänen palvelijoinaan. Jos olemme uskollisia Jumalalle, kaiken Luojalle, Hän on varmasti uskollinen meille eikä koskaan salli meiltä puuttuvan mitään.

Kymmenysten ja uhrien antaminen tarkoittaa Jumalan työn rakastamista ja huolenpitoa sen viemisestä eteenpäin:

“Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot: totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Ja minä karkoitan nuhtelullani
teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot.”

Malakia 3.10-11